Kategorie
Newsletter

Właścicielem sklepu internetowego www.ultramatik.pl zwanym dalej Sklepem Internetowym jest
Ultra Dom Paweł Mroczkowski, Al. Prymasa 1000-lecia 83, 01-242 Warszawa, NIP: 701-014-02-03 REGON: 141509160.Wszelkie zasady korzystania ze sklepu internetowego są opisane w niniejszym regulaminie.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad funkcjonowania sklepu prosimy o kontakt. Brak znajomości lub nie zrozumienie w części lub całości REGULAMINU nie jest powodem do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela sklepu. W sprawach nie poruszonych w niniejszym regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

I. REJESTRACJA.
1. Użytkownikiem Sklepu Internetowego może być każda osoba pełnoletnia, która po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu zarejestruje się w sklepie www.ultramatik.pl .
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym oznacza akceptację wszystkich warunków opisanych w REGULAMINIE.
3. Rejestracja Sklepu Internetowego jest dobrowolna i bezpłatna.
4. Rejestracja przebiega według zasad zawartych w formularzu rejestracyjnym Sklepu Internetowego.

II. TRANSAKCJE.
1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma zarejestrowana w Sklepie Internetowym.
2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest właściciel sklepu Ultra Dom Al. Prymasa 1000-lecia 83, 01-242 Warszawa, zwana dalej Sprzedawcą.

III. OFERTA.
1. Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.
2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
3. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
4. W Sklepie Internetowym organizowane są promocje na wybrane produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje właściciel Sklepu Internetowego, zastrzegając sobie prawo do rozpoczęcia i zakończenia promocji w dowolnym terminie.
5. Koszty związane z wysyłką zakupionego towaru pokrywa Nabywca, chyba, że oferta stanowi inaczej.

IV. ZAMAWIANIE TOWARÓW.
1. Zamówienia może dokonać każda osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym odbywa się poprzez: wypełnienie formularza zamówienia po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się do serwisu.
2. Zarejestrowanie się jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane te nie będą przekazywane ani udostępniane żadnym firmom i osobom trzecim.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.
1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia przez Nabywcę i akceptacji przez Sprzedawcę, Sklep Internetowy wysyła drogą e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
2. Czas bezpośredniej dostawy towaru jest zgodny z wybraną przez nabywcą formą spedycji.
3. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
4. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu kwoty na koncie Sklepu Internetowego (nie dotyczy wysyłki za pobraniem)
5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą, a właścicielem Sklepu Internetowego, Ultra Dom, Al. Prymasa 1000-lecia 83, 01-242 Warszawa

VI. FORMY PŁATNOŚCI.
1. Przelewem na konto przed dostawą towaru. Dane do przelewu:
Ultra Dom Paweł Mroczkowski, Al. Prymasa 1000-lecia 83, 01-242 Warszawa
ALIOR BANK 62 2490 0005 0000 4000 5115 0129
2. Za pobraniem.
3. Poprzez PayU.pl.

VII. TRANSPORT I DOSTAWA.
1. Koszt dostawy 25,00 zł
2. Dostawa zamówionego Produktu nastąpi w terminie od 2 do 5 dni roboczych od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz otrzymania zapłaty .
3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres wskazany przez Klienta. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
4. Odbierając Produkt Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego, który musi być podpisany przez kuriera.
5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.

VIII. REKLAMACJE I GWARANCJE.
1. Każdy zakupiony towar w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję.
Okres gwarancji dla produktu zależy od producenta i jest podany przy opisie produktu.
2. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą one uwzględniane jedynie po sprawdzeniu przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest protokół reklamacyjny spisany razem z kurierem dostarczającym przesyłkę.
3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty w trakcie jej rozpatrywania pokrywa Nabywca.
4. W przypadku reklamacji Produktu warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie pisemnej reklamacji razem z Produktem i dowodem zakupu na adres Ultra Dom Al. Prymasa 1000-lecia 83, 01-242 Warszawa.
5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej przyjęcia.
6. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu w okresie trwania gwarancji urządzenie w możliwie najkrótszym czasie zostanie odesłane do producenta, który po przeprowadzonej ekspertyzie określi przyczynę awarii. Powyższa ekspertyza jako ostateczna będzie podstawą uznania lub nieuznania reklamacji w ramach gwarancji. Wszystkimi kosztami wynikającymi z ekspertyzy, naprawy, wymiany, wysyłki zostanie obciążona strona, z przyczyny której towar uległ uszkodzeniu.
7. W przypadku uznania reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu.
8. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Produktu w terminie 14 dni przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
9. Koszty związane z odesłaniem Produktów, z których zakupu Klient rezygnuje, z powodów nie związanych z jakością ich działania lub zgodnością ze specyfikacją, obciążają Klienta. Koszty dostawy nie są refundowane w żadnym przypadku poza sytuacją, kiedy dostarczony Produkt został uznany za wadliwy.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może zrezygnować z zakupionego Produktu poprzez odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia odebrania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Zwracany Produkt należy odsyłać razem z fakturą oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres:
UltraDom Al. Prymasa 1000-lecia 83, 01-242 Warszawa

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy REGULAMIN.
2. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat oferowanego sprzętu są zgodne z danymi producenta. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 


/>